Çatalca Kampı 2013 Ara Tatil Dönemi

İzci Gençlerin Çatalca Kampı Kamp Ateşi ile Sona Erdi.

İzci gençlerimizin geleneksel hale getireceğiz dedikleri ara tatil kampı bu yıl 28 – 31 Ocak 2013. Tarihleri arasında

ÇATALCA Mustafa Asım Erkek Öğrenci Yurdunda gerçekleştirildi.

Hatırlamakta ve hatırlatmakta fayda vardır.

Neden izcilik?

 •  En Yüce Kitapla ve Onun Anlamıyla Buluşturmak, (Genç KAB)
 •  Toplumsal ve ulvi değerlerimizi aktarmak, sağlıklı düşünmeyi öğretmek,(Genç KAD)
 •  Sahih bilgi kaynaklarını öğrenmesini ve istifade etmesini sağlamak,(Genç KAYNAK)
 •  Kişisel gelişimlerine yönelik karakter eğitimi sunmak, bedensel gelişimlerine yönelik spor etkinlikleri yapmak, sağlıklı yaşam alışkanlığı kazandırmak,
 • Çeşitli aktiviteler düzenleyip sorumluluk almalarına imkân sağlamak, böylece onlara inisiyatif kullanmayı öğretmek ve onlara sosyal becerilerini geliştirmelerinde yardımcı olmak,
 •  İçinde bulunduğu topluluğun, yerel, ulusal ve küresel hedeflerine uygun çalışmalar yapabilecek; samimi, fedakâr ve vefa sahibi bireyler yetiştirmek.

İzci

 •  sözünün eridir,
 •  sadıktır.
 •  başkalarına yardımcı ve yararlı olur.
 •  herkesin arkadaşı ve dünya izcilerinin kardeşidir.
 •  herkese karşı naziktir.
 •  doğa, bitki ve hayvanları sever, onları korur.
 •  büyüklerini sayar, sözlerini dinler, küçüklerini sever ve korur.
 •  cesurdur, her türlü olumsuz şartlar altında bile neşeli ve güler yüzlüdür.
 •  tutumludur.
 •  fikir, söz ve davranışlarında, açık ve dürüsttür.

Bir cevap yazın