Amacımız

Misyonumuz (Kuruluş amacımız)
Doğal çevrenin korunması, güzelleştirilmesi ve geleceğe güvenle aktarılması amacıyla; sivil toplum ve kamu kuruluşlarıyla dayanışma halinde, kritik-analitik düşünce yapısında, yüksek ahlak ve çevre bilincine sahip insanlardan meydana gelen bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak; çevre sorunlarına bilimsel verilerin, teknolojik gelişmelerin ve manevi dinamiklerin ışığında sağlıklı, uygulanabilir ve kalıcı çözüm önerileri üretmek.
Vizyonumuz (Hedeflerimiz)
Doğa-insan arasında bozulan uyum ve dengenin yeniden kurulmasına, bunun olmazsa olmaz şartlarından biri olarak genel ahlaki değerlerin evrensel düzeyde yaygınlaştırılmasına, kamuoyu bilincinin yükseltilmesine çalışan; çevre sorunlarının tespiti ve çözümünde öncü, ilme ve teknolojiye açık, halkla bütünleşmiş, kişisel hak ve özgürlüklere saygılı, uluslararası düzeyde etkin bir kurum olmaktır.

Bir cevap yazın